JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Beställning av allmän handling

För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen du söker.  Normalt skickar vi handlingen till dig inom någon dag.

Önskade handlingar:
Önskade handlingar: 

 
 
Skicka handlingen med:
 
 
 


Senast ändrad: 2017-02-24

Information om avgift

Beställning av allmänna handlingar

SAMMANSTÄLLNING AV AVGIFTER FÖR KOPIOR AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, som exempelvis domar och beslut, såvida de inte är skyddade av sekretess. Det görs därför en sekretessprövning innan en handling lämnas ut i varje enskilt fall.

Den som har rätt att ta del av en allmän handling har också rätt att få en kopia på den. Du har också rätt att vara anonym.

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Nedan ser du vad det kostar att få kopior av alllmänna handlingar:

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och enstaka sådana kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift). En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. De första nio handlingarna är kostnadsfria, den tionde kostar 50 kr och varje handling därutöver kostar 2 kr styck. (Obs! En handling= en pdf).

För handlingar som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Papperskopior 

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor.

Fax 

Avgift tas ut som för papperskopior.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD 

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer. 

Undantag

Vid uppenbart missbruk av ovanstående bestämmelser, tas en avgift ut redan från och med den första sidan.

Särskilda fall

Vid omfattande beställningar kan en avgift om 125 kr per påbörjad 15 minutersperiod utgå istället för vad som ovan anges. Detta informeras du om i så fall om innan arbetet med beställnigen påbörjas.

Att beställa

För att beställa en kopia av en handling kan du fylla i formuläret ovan.