JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt en kvinna som stått åtalad för bl.a. olaga förföljelse av en ishockeyspelare

[2018-01-24] Ångermanlands tingsrätt

Ångermanlands tingsrätt har idag dömt en kvinna som stått åtalad för bl.a. olaga förföljelse av en ishockeyspelare. På-följden blev fängelse.

Tingsrätten gör den bedömningen att kvinnan kan knytas till de avsändaradresser, användarkonton och telefonnnummer som har använts vid brottsligheten.

Den olaga förföljelsen har bestått i ett flertal ofredanden och olaga hot genom bl.a. mail och meddelanden, olovlig identitetsanvändning och överträdelse av kontaktförbud. Förutom olaga förföljelse döms kvinnan även för försök till dataintrång, övergrepp i rättssak och anstiftan av övergrepp i rättssak. Hon döms också för olaga hot och ofredande som riktats mot andra personer. Påföljden blev fängelse 11 månader. Vid straffmätningen har tingsrätten tagit hänsyn till att hon var under 21 år när gärningarna begicks.

Kvinnan var även åtalad för stämpling till mord, men det åtalet lämnas utan bifall. Tingsrätten bedömer att faran för brottets fullbordan var ringa, vilket innebär att hon inte ska dömas för det brottet.  

I tingsrättens dom döms även en man för övergrepp i rättssak till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning.

 

Senast ändrad: 2018-01-23

För mer information kontakta:

Mattias Sundström
Ordningsvakt
0611460577

Målnummer:

1366-17