JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Långa fängelsestraff för sexuella övergrepp mot barn

[2017-12-15] Ångermanlands tingsrätt

Ångermanlands tingsrätt har idag meddelat dom i ett mål där två bröder stått åtalade för ett stort antal sexualbrott mot barn.

Den äldre av bröderna döms till 14 års fängelse för minst 580 fall av grov våldtäkt mot barn och minst 500 fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Brotten är begångna mot fem olika målsäganden. Han ska betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 1 750 000 kr. Han döms också för grovt barnpornografibrott.

Den yngre av bröderna döms till 12 års fängelse för minst 500 fall av grov våldtäkt mot barn och minst 50 fall av grovt sexuellt utnyttjande av underårig. Brotten är begångna mot fyra olika målsäganden. Han ska betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 1 190 000 kr. Han döms också för grovt barnpornografibrott.

Övergreppen har begåtts mellan år 2001 och 2009 i Trelleborg och Sollefteå kommun, mot barn som varit mellan 3 och 14 år gamla. Brottet våldtäkt mot barn infördes i lagen först den 1 april 2005. Brotten som är begångna innan dess rubriceras därför som sexuellt utnyttjande av underårig.

Samtliga brott har bedömts som grova, främst på grund av barnens låga ålder och att bröderna haft en nära relation till barnen. Vid en del av övergreppen har flera personer deltagit. Några av övergreppen har dessutom filmats. Den äldre av bröderna har i vissa fall erbjudit cannabis, alkohol och pengar i samband med övergreppen. Tingsrätten har också tagit hänsyn till att det har rört sig om barn som av olika anledningar haft det svårt, och som har funnit en trygghet i bröderna.

Det rör sig om ett mycket stort antal brott och det finns många försvårande omständigheter. Den äldre av bröderna döms därför till 14 års fängelse, vilket är det längsta fängelsestraffet som kan dömas ut för den här typen av brottslighet. Den yngre av bröderna döms för färre brott, och var dessutom under 21 år gammal vid en del av gärningarna. Han döms därför till 12 års fängelse.

Pressmeddelandet innehåller endast en kort sammanfattning av tingsrättens dom. För att få en rättvisande bild av hur domstolen resonerat måste man läsa tingsrättens fullständiga dom, sammanlagt knappt 200 sidor. Den kan man läsa på tingsrättens kansli i Härnösand, eller beställa från tingsrätten. Tingsrättens dom kan även fås elektroniskt som en pdf-fil. Vid förfrågningar bör målnumret B 453-17 anges.

Senast ändrad: 2017-12-14

För mer information kontakta:

Solveig Östbye Laitinen
Rådman
0611-46 05 24

Sofie Derke
Tingsfiskal
0611-45 05 15

Målnummer:

B453-17